ARL SMS - 2000

SMS 2000 endüstriyel üretimi kontrol uygulamaları için optik emisyon spektrometreleri çevresinde numunelerin sürekli otomatik prosesi için dizayn edilmiştir. SMS 2000 analiz sonuçlarını ve zamanlarını etkileyen sübjektif faktörleri ortadan kaldırarak daha iyi analiz güvenilirliği ve kalitesi sağlar.

-Sonuçların daha kısa zamanda elde edilmesini sağlar

-Daha fazla numune analizi yapılmasına olanak sağlar

-Laboratuvar personelinin rutin görevlerini azaltır.

ÜRÜN DETAYLARI

SMS 2000 en son teknolojisi ile değişkenleri azaltarak hem analiz zamanlarını hem de laboratuvar giderlerini minimum seviyeye indirir. Thermo Electron ve SMS 2000 metal endüstrisinde üretim kontrolu için verimli ve ekonomik çözümü garanti eder. Bu robot bazlı otomasyon demir ve çelik endüsrisindeki gibi gereksinimlerin çok olduğu alanlarda bile mükemmeliği yakalamıştır. SMS 2000 ile otomasyonu yapılmış Thermo ARL optik emisyon spektrometreleri ile numuneler daha hızlı hazırlanır ve analizi daha kısa zamanda kusursuz olarak yapılır.

SMS 2000 ile optik emisyon spektrometreleri numune dağıtım sistemi ve pnömatik tüpler yoluyla numune transferine sahip tam otomatik laboratuvarlara kolayca entegre olabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

İstenildiği takdirde numune hazırlama sistemi, otomasyonlu optik emisyon spektrometresi (ARL 3460 veya ARL 4460) SMS-2000 ile beraber ARL QuantoShelter diye bilinen bir kabinin içine monte edilerek üretim prosesinin yapıldığı yere yerleştirilebilir.

ARL SMS 2000 otomasyon sistemi optik emisyon spektromelerinde olduğu gibi XRF spektrometrelerinede uygulanabilir. Madencilik ve çimento alanındaki üretim kontrol uygulamalarında yüksek performansa ihtiyaç duyulduğunda en ideal çözümdür. SMS-2000 in beyni güçlü Thermo Otomasyon çalışma istasyonundan ve geniş kapsamlı SMS yazılımından meydana gelerek numune hazırlamayı, analizi, sonuç dağıtımını, uygun numuneler kullanarak cihazın kontrolünü ve rekalibrasyonu tamamiyle otomatik olarak yapar.