ARL Optim'x

Esneklik, basitlik, güvenilirlik ve doğruluk ARL OPTİ'X'in ayırt edici özellikleridir. Kompakt ve özel uygulamalar için optimize edilmiş olmakla beraber özellikleri:

•Sekansiyel ve/veya simultane yeteneklerle tek WDXRF platformu

•Mükemmel spektral çözünürlükle katıların, sıvıların ve tozların hızlı analizi

•En son teknoloji gonyometre (Smartgonyo™) sayesinde daha geniş XRF elementel analiz kabiliyetiyle Flor'dan (F) Uranyum'a kadar (U) kapsayabilme

•Su soğutmasına ve gaz tedariğine ihtiyaç duyumama (konfigürasyona bağlı olarak)

•Yüksek hassasiyet için biribirine yakınlaştırılmış optik (konvansiyonel geometriye göre %50 daha yüksek hassasiyet)

Ürün Detayları

Özel uygulamalardaki optimum analitik performans için en son teknoloji WDXRF sistemi. Bir eşi daha olmayan kompakt cihaz, simultane analiz için Multikromatör™lerle ve/veya sekansiyel analiz ve esneklik için SmartGonyo™ ile konfigürasyonu yapılabilir.

Tipik uygulamalar: petrokimya rafinerilerinde S, Pb ve diğer elementlerin analizi (ASTM ve ISO normlarına göre), kireçtaşı, kum, boksit, seramikler, refrakterler, curuflar ve sinterlerde majör ve minör oksitler, gıda ve kimyasal ürünlerde majör ve minör elementler.

ARL OPTIM'X'de analiz başına düşen maliyet çok azaltılmıştır. Bu yeni cihaz daha iyi çözünürlük, hassasiyet, güvenilirlik ve doğruluğu ile kantitatif analiz için ciddi performans yararları sağlamıştır. Organik veya inorganik matrislerdeki katı, sıvı ve tozlar analiz edilebilir. Dahili veya harici soğutmaya ihtiyaç duymayan ARL OPTIM'X otomasyon ve kolay uygulama için yapılmıştır. Buna ek olarak detektör gazına da ihtiyaç duymayarak dışarıya bağımlılığı en aza indirmiştir.

Genel elementel analiz yeteneklerine veya X-ışını difraksiyonu, FT-IR ve diğer yapısal metodları tamamlayıcı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ARL OPTIM'X bütçenize uygun, basit ve hızlı kimyasal analizler sağlar.