ARL SMS - 4000

ARL SMS-3000, tek spektrometreli otomasyon çözümlerine son teknoloji bir alternatiftir. Birden fazla spektrometrenin ve numune hazırlama cihazının otomasyonu metal ve metal dışı endüstrilerinde daha geniş kapsamlı ve entegre otomasyon çözümleri arayan kullanılıcılar için yeni fırsatlar sunmaktadır.

ÜRÜN DETAYLARI

Birleştirilmiş XRF ve OES analizi genel olarak yüksek alaşımlar, paslanmaz çelik, pirinç ve bronz uygulamalarında yüksek alaşımlı elementlerin analizi ARL 9900 XRF ile, düşük konsantrasyonlar ve eser elementlerin analizi ise ARL 4460 optik emisyon spektrometresi ile yapılmaktadır. SMS-3000 robotuna numuneleri sistem birleşenleri arasında hareket ettirmek için sadece bir kaç saniye yeterlidir. Zaman kaybı yaratan elektro mekanik transfer sistemleri tamamiyle elimine edilmiştir.

Çift OES konfigürasyonu tipik olarak demir ve çelik laboratuvarlarında analiz sürecini aralıksız devam ettirmek ve aynı anda acil numuneler geldiği zaman analizini sağlamak içindir. Alüminyum uygulamalarında iki adet optik emisyon spektrometresi yüksek analiz sayısıyla başa çıkıp analiz döngüsünü kesintisiz olarak devam ettirmek için kullanılır. SMS 3000 birbiriyle aynı fakat ayrı otomasyonlu hatlarda çalışan ve her birinin kendi robotu ve pahalı gereksinimleri olan sistemler için bir alternatiftir.

Çift numune hazırlama cihazı daha kısa zamanda numuneyi hazır hale getirir. Analizin daha güvenilir olmasını sağlar ayrıca çok kritik üretim kontrol alanlarında otomatik olarak numune hazırlamaya olanak verir.

Basit uygulaması ve karmaşıklıktan uzak yapısı ARL SMS-3000 nin bakımını ve servisini kolay hale getirmiştir. Tek bir ekrandan bütün numunelerin takibi yapılabir ve analiz menülerine ulaşılabilir.Bütün numuneler için sedece bir numune tanımlama menüsü vardır ve gerekli bilgiler girildiği zaman sistem otomatik olarak numuneyi iligili sistem bileşenine transfer eder. XRF, OES ve otomasyon en başarılı yazılım olan ARL SMS yazılımı üzerine kuruludur. Bunlara ilave olarak olarak her bir cihaz manuel olarak otomatik sisteme bağlı olmadan off-line olarak kullanilabilir.

Kullanıcı müdahelesini elimine ederek ve otomasyon mekenizmasını ilave ederek, ARL SMS-3000 numune analizlerinin maliyetlerini düşürür, daha fazla analize sayısına ve daha fazla güvenilirliğe imkan vererek yüksek kalitede sonuçlara ve daha iyi tekrarlanabilirliğe olanak tanır.

ARL SMS-3000 son teknoloji Thermo CRS F3 robotunu kullanır. Thermo nun gelişimci kimliği ve sorumlulukları sadece tek bir sistem veya otomasyon ile sınırlı kalmaz bütün bir sistemi kapsar.