Optik Emisyon

Optik emisyon tekniği, katı metal numunelerin tam analizi için referans bir yöntem olmaya devam etmektedir. Eşsiz doğruluk, yüksek hız, kesinlik, kararlılık kombinasyonu, kaliteli metalurjik ürünlerin üretimi için vazgeçilmez bir cihaz meydana gelmesini sağlamıştır. OE SPEKTROMETRELERİ Optik emisyon tekniği, analizi yapılacak materyalin numunesi ile bir elektrodun arasında argon dolu ortamda yüksek enerji sparkından yararlanır. Spark, uyarılmış numune yüzeyinden elemental kompozisyonun dalga boyu karakteristiği ile bir radyasyon emisyonu yaratır.