ARL™ 9900 Pot Flux

    Aluminyum döküm prosesi içinde elektrolit banyo şartları hem daha yüksek verim sağlamak hem de çevreye zararlı anot etkileri bakımından sürekli izlenmek durumundadır. Thermo Scientific™ ARL™ 9900 Pot Flux X-ray Analyzer modeli özellikle banyo izleme amacı ile ve özel olarak tasarlanmıştır. ARL™ 9900 Pot Flux tipik banyo fazlarının tayini için bir X-Işını Difraksiyon sistemi ile birlikte banyo numunelerinde toplam kalsiyum miktarının belirlemek üzere bir X-ışını Flouresans kanalı içermektedir. İki sistem bir arada yüksek numune akışı yanında yüksek güvenilirlikte ve tekrarlanabilirlikte analiz imkanı sağlar. Cihaz aynı zamanda grafit anot iletkenliği (Lc metodu ile) tayinine de imkan verir.

    Alüminyum elektroliz hücrelerinden numune… banyo da chiolite… serbest alümina, flourite… banyo rasyo kalkülasyonu, ASTM D5187 ve ISO 20203’e uygun olarak, pişmiş Anot/Kok da Kristal latis (Lc)… bilinmeyen numune taraması ve bileşiklerin tanımlanması… Pot Flux modelinin alüminyum üreticileri için yüksek maliyet avantajı sağladığı çözümlerdendir.