ARL™ 9900 TCA
– Total Cement Analyser

    Özellikle Çimento sanayinin proses kontrol ve kalite kontrol maksatlı analitik ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile tasarlanmış bulunan ARL™ 9900 TCA - Total Cement Analyser, çimento üretiminin en kritik safhasında çok süratli proses kontrol olanağı sağlar. Malzemenin elementel kompozisyonunu belirlemek için XRF analiz imkanı yanında, ürünün mineralojik bilgilerinin de elde edilmesi amacı ile özel tasarım ile cihaza entegre edilmiş bulunan XRD kanalı ile , normalde iki ayrı cihazın kullanılmasını gerekirken, bu 2 ayrı ve farklı tekniğin bir arada kullanılması ile kullanıcıya hem kullanım hem bakım hem de olağanüstü yatırım maliyet avantajları sağlamaktadır.

    Çimentoya ek olarak raw meal’da quartz, hot meal, klinker de serbest kireç, klinker fazları gibi bileşiklerin, çimento katkıları ( kireç, GBFS, pozzolan gibi), hatta çimentoda klinker muhteviyatının kontrolüne imkan sağlar… süratli, basit ve güvenilir bir şekilde.