ARL™ 9900 Work Station

    Metalürji ve madencilik prosesleri kapsamlı bir kalite kontrol için çoğu zaman hem elementel hem de faz analizleri kombinasyonu gerektirmektedir. Bu bakımdan mineral ham madde ve ürünlerin tam ve anlamlı analizi için X-Işını Flouresans (XRF) tekniği ile Rietveld arıtma tekniğine sahip X-Işını Difraksiyon (XRD) tekniği gereklidir. Thermo Scientific™ ARL™ 9900 X-Ray WorkStation™ bu amaca yönelik olarak, prosesin etkin kontrolü ve izlenebilmesi maksadı ile, tek, aerodinamik bir proses içinde numunelerin, hassas kimyasal ve faz analizi için full XRF ve full XRD tekniklerini bir cihazda birleştirmiştir.

    ARL™ 9900 X-Ray WorkStation™ ile elementel/oksit analizleri yüksek numune akışı için bir seri sabit kanal ile sağlanabileceği gibi 84 elemenente kadar elementin analizini bir XRF Gonimetre ile birlikte 6 sabit kanal ile yine büyük bir hızla sağlar. Aynı numunede tam kantitatif faz analizi, cihaza entegre edilmiş bulunan, vakum altında olduğu için çok daha yüksek hassasiyetle çalışan ve ARL™ OXSASTM yazılımı altında tam otomatik kontrol ile kullanılan Full XRD Goniometre ile sağlanmaktadır. Özel tasarım ile entegre edilmiş bulunan XRD Goniometre, yüksek hassasiyette Moire-Fringe konumlandırma mekanizmaları sayesinde mükemmel kalitatif tarama sağlarken Rietveld arıtma metodu ile kantitatif analiz imkanı sağlar.

    Bilinmeyen numunelerin hem XRF hem de XRD analizleri “standartsız” programlar ile sağlanırken XRF’den elde edilen kimyasal verilerin XRD verilerinin işlemesinde veya bunun tersi işlemler olanakları bu modeli rakipsiz kılmaktadır.