Thermo Fisher Scientific™ ARL™ QuantoShelter™ - “Lab in-a-box”

    ARL™’den QuantoShelter™ cabin ile üretim akışı içinde “yerinde” analiz otomasyonu !!

Numuneyi laboratuvara değil, laboratuarı numuneye getiren tasarım
Zararlı ve sert üretim ortamında basit ve kolay “üretim sensörü” özelliği
XRF veya OES cihazlarına uygun versiyonlar
Kullanıcının tercih ve ihtiyaçlarına uygun numune hazırlama cihazları
Hemen hemen “0” numune transfer süresi
2 dakikanın altında sonuç bildirimi
Mevcut üretim personeli tarafından tam üretim yerinde numune tanıtımı ve girişi kolaylığı
Spesifik üretim aşamalarının kontrolü (üretim sensörü)
Minimum bakım ihtiyacı ve maliyeti
Uzaktan kumanda kabiliyeti